3219.04 – ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

560,00

3219.04 – ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός Δημοτικό Τέλος : 3919.04 Κατηγορία:

Περιγραφή

3219.04 – ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ