3219.05 – ΤΕΛΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

21,00

3219.05 – ΤΕΛΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Κωδικός Δημοτικό Τέλος : 3919.05 Κατηγορία:

Περιγραφή

3219.05 – ΤΕΛΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ